EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  De Optimist

Met ingang van januari 2016, hebben de SO en de VSO afdeling van De Optimist elk een eigen website.

Kies één van onderstaande sites voor meer informatie over de betreffende school. 

SO-afdeling 

speciaal basisonderwijs
4-12 jaar

deoptimistso.eduvier.nl

 

VSO-afdeling

voortgezet speciaal onderwijs
12 -20 jaar

deoptimistvso.eduvier.nl